MIMA

Faculty

Pharmaceutical Management

Prof.Nitpal Singh 

Dr. Yogesh Daudkhane

CA Piyush Nathani

Dr. Swati Yeole

Prof. Varsha Saklecha

Dr. Kiran Patil

Prof. Santosh Wagh

Business Administration

Dr. Pradeep Bavadekar

Dr. Sachin Lele

Dr. Manoj Meghrajani

Dr. Aditya Bavadekar

Prof. Deepa Rele

Prof. Sachin Hadole

Prof. Radni Chitale

Prof. Priyanka Kumari

Agri-Business Management

Dr. Amit Patil

Prof. Kritika Shah

Prof. Sharvari Patil

Prof. Atik Bijapure

Prof. Mahima Ugale